PELAKSAAN UJIAN SEKOLAH SDN 1 MANGARAN

Ujian Sekolah (US) kelas 6 tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan secara mandiri di sekolah, penjagaan sangat ketat oleh guru dan pengawas dari korwil kecamatan. siswa mengikuti ujian dengan tenang..